Asociacijos "Kariljonierių gildija" pranešimai

2017 12 07

Sutrikus Kauno kariliono koncertų eigai, LKG kreipėsi raštu į Kauno savivaldybę paaiškinimo dėl susidariusios situacijos

Kauno miesto merui                                                                                      2017-11-23  reg. nr. 2017/01
p. Visvaldui Matijošaičiui

                                          
DĖL KAUNO KARILIONO KONCERTŲ TVARKOS

       Š. m. gegužės mėn. susitikime su Kauno m. Savivaldybės kultūros skyriaus vedėju Albinu Vilčinsku buvome informuoti apie vėl besikeičiančią koncertų Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus karilionu tvarką. Kadangi karilionas priklauso karo muziejui, miestas lyg ir negali organizuoti koncertų nuosavybės teise kitai žinybai priklausančiu instrumentu, nors negirdėjome, kad kas draustų tai daryti. Tad nuo 2018 metų menininkų namai jų neorganizuos ir lieka viena galimybė: koncertinę veiklą vykdyti  finansuojant ją per kultūros projektus, kitaip tariant, priklausyti nuo kasmet kintančios šia veiklai skirtos sumos. Daugybėje Europos miestų, nepriklausomai nuo to, kas yra karilionų savininkai, šiai miestą reprezentuojančiai veiklai yra skiriama pastovus finansavimas, koncertai vyksta nuolatos – vasarą dažniau, žiemą rečiau, tuo garantuojant nenutrūkstamą koncertinį procesą. Klaipėdos karilionininkai taipogi neturi jokių problemų ir projektus rašo tik norėdami paįvairinti ir papildyti reguliarių koncertų praktiką festivaliais ar kviestiniais muzikantais iš kitų miestų.
       Lapkričio 17 dieną, susitikus su mero pavaduotoju Simonu Kairiu paaiškėjo, kad menininkų namai, kaip ir šiais metais, rengs 30 koncertų šiltuoju metų laiku, papildomus valstybinių švenčių dienomis ir kariliono festivalį rugsėjo mėnesį. Motyvai, kad veikla galima tik per kultūrinius projektus, tampa pati sau prieštaraujanti.
       Prašome paaiškinti, kodėl reikėjo keisti jau kelis dešimtmečius nusistovėjusią tvarką koncertuoti savaitgaliais ir švenčių dienomis? Tai buvo tapę ilgamete tradicija, prie to buvo pripratę klausytojai, miesto svečiai. Tą patvirtina ir nusistovėjusi praktika Klaipėdoje. Jau dabar didžiąją metų dalį karilionas tyli. Nenaudojamas paveldo saugomas instrumentas nevėdinamose patalpose drėksta, o ant labai brangios instrumento klaviatūros atsirado pelėsis. Krašto apsaugos ministerija koncertų negali organizuoti, nes tai ne jos funkcijos. Esame tikri, kad mūsų veiklai iš jos pusės nesutiksime jokių kliūčių. Belieka spręsti koncertinės veiklos prioritetinio finansavimo klausimą. Tiksli koncertų metinė sąmata yra paskaičiuota.
      Keista, kad savivaldybės tarnautojai priima sumaištį sukeliančius sprendimus ignoruodami profesinės organizacijos – asociacijos „Kariljonierių gildija“ narių, turinčių didžiulę patirtį ir autoritetą Pasaulinės karilionų federacijos (WCF) sudėtyje, nuomonę. Pageidautume neatidėliojant, kartu su atsakingais savivaldybės pareigūnais, įvertinus aukščiau išsakytus mūsų motyvus, spręsti Kauno kariliono koncertų tvarką atskiriant reguliarios ir projektinės veiklos formatus vieną nuo kitos.                           

LKG prezidentas                                                                                                                                               Julius Vilnonis

Ir gavo tokį tarybinių atsakymų dvasia sukurtą atsakymą:
2017 01 22

Nuo 2017 metų pradžios Kauno karilionu koncertai nevyksta. Asociacija "Kariljonierių gildija" negali pranešti, kodėl. Sprendžiant iš viešoje erdvėje pasirodžiusių pranešimų, vyksta eilinis konfliktas tarp Kauno menininkų namų administracijos ir Kauno karilionu skambinusio p. R.Eimonto. Belieka laukti, kada Kauno miesto pareigūnai priims kokį nors sprendimą. Apeliaciniam teismui [žiūr. žemiau] pareiškus, kad Asociacija gali riboti saviraiškos laisves, šiuo metu ši vienintelė Lietuvoje profesinė organizacija, įkurta būtent su Lietuvos karilionais susietų klausimų svarstymui ar rekomendacijų teikimui, Kauno mieste nuo tų reikalų nušalinta. Šiuo metu gildijos nariai kauniečiai sėkmingai koncertuoja naujuoju Vilniaus karilionu.2015 12 02

Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad asociacijos "Kariljonierių gildija" nuomonė dėl galinčių koncertuoti Kauno karilionu yra ribojanti saviraiškos laisvės įgyvendinimą, sukurtas precedentas, kuomet meno institucija negali turėti įtakos sprendžiant tos srities profesinius klausimus, nes visuomet bus šališka. Įgyvendinus teismo sprendimą bendradarbiavimas su Kauno menininkų namais nutruko ir kauniečiai gildijos nariai Kauno karilionu nekoncertuos. Tolesnį koncertų organizavimą ir jų meninės kokybės atsakomybę perėmė Kauno menininkų namų administracija, remdamasi specialiai sudarytos komisijos rekomendacijomis. Jos narių sąraše karilionininkų nėra.


Statement of the Association 'The Guild of Carillonneurs'

When the Lithuanian Court of Appeal acknowledged that the opinion of the Association, 'The Guild of Carillonneurs', with regard to those capable of playing the Kaunas carillon, limited the application of freedom of expression, a precedent was set whereby an art institution cannot influence decisions on professional matters in the area of their competence since it will always be prejudiced. Following the implementation of the ruling, cooperation with Kaunas Artists' House has discontinued and Kaunas members of the Guild will no longer play the Kaunas carillon. Further organization of concerts and responsibility for their artistic quality were taken over by the administration of Kaunas Artists' House on the basis of recommendations of an ad hoc commission. There are no carillonneurs among its members.Besidomintiems tema LITHAUNIAN CARILLONS platesnė informacija


Website Counter
Tracking Counter