Asociacijos "Kariljonierių gildija" pranešimai

2017 01 22

Nuo 2017 metų pradžios Kauno karilionu koncertai nevyksta. Asociacija "Kariljonierių gildija" negali pranešti, kodėl. Sprendžiant iš viešoje erdvėje pasirodžiusių pranešimų, vyksta eilinis konfliktas tarp Kauno menininkų namų administracijos ir Kauno karilionu skambinusio p. R.Eimonto. Belieka laukti, kada Kauno miesto pareigūnai priims kokį nors sprendimą. Apeliaciniam teismui [žiūr. žemiau] pareiškus, kad Asociacija gali riboti saviraiškos laisves, šiuo metu ši vienintelė Lietuvoje profesinė organizacija, įkurta būtent su Lietuvos karilionais susietų klausimų svarstymui ar rekomendacijų teikimui, Kauno mieste nuo tų reikalų nušalinta. Šiuo metu gildijos nariai kauniečiai sėkmingai koncertuoja naujuoju Vilniaus karilionu.2015 12 02

Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad asociacijos "Kariljonierių gildija" nuomonė dėl galinčių koncertuoti Kauno karilionu yra ribojanti saviraiškos laisvės įgyvendinimą, sukurtas precedentas, kuomet meno institucija negali turėti įtakos sprendžiant tos srities profesinius klausimus, nes visuomet bus šališka. Įgyvendinus teismo sprendimą bendradarbiavimas su Kauno menininkų namais nutruko ir kauniečiai gildijos nariai Kauno karilionu nekoncertuos. Tolesnį koncertų organizavimą ir jų meninės kokybės atsakomybę perėmė Kauno menininkų namų administracija, remdamasi specialiai sudarytos komisijos rekomendacijomis. Jos narių sąraše karilionininkų nėra.


Statement of the Association 'The Guild of Carillonneurs'

When the Lithuanian Court of Appeal acknowledged that the opinion of the Association, 'The Guild of Carillonneurs', with regard to those capable of playing the Kaunas carillon, limited the application of freedom of expression, a precedent was set whereby an art institution cannot influence decisions on professional matters in the area of their competence since it will always be prejudiced. Following the implementation of the ruling, cooperation with Kaunas Artists' House has discontinued and Kaunas members of the Guild will no longer play the Kaunas carillon. Further organization of concerts and responsibility for their artistic quality were taken over by the administration of Kaunas Artists' House on the basis of recommendations of an ad hoc commission. There are no carillonneurs among its members.Besidomintiems tema LITHAUNIAN CARILLONS platesnė informacija


Website Counter
Tracking Counter